Frihet under ansvar

 

Vattnet i våra bäckar och sjöar är en gemensam resurs. Du som markägare är ytterst ansvarig för vattnet som kommer från din mark – din påverkan, bra som dålig, ger fotavtryck på grannens vatten!

Med ökad förståelse och kunskap kan du bättre ställa krav vid beställning av olika skogsbrukstjänster. Var aktiv i dina beslut och brukandet av din mark. Ställ frågor och begär uppföljning och återkoppling efter utförd åtgärd på din mark.

Under det tidigare projektet Friskare skogsvatten gjordes en informationsfolder