top of page

Frihet under ansvar

Vattnet i våra bäckar och sjöar är en gemensam resurs. Du som markägare är ytterst ansvarig för vattnet som kommer från din mark – din påverkan, bra som dålig, ger fotavtryck på grannens vatten!

Med ökad förståelse och kunskap kan du bättre ställa krav vid beställning av olika skogsbrukstjänster. Var aktiv i dina beslut och brukandet av din mark. Ställ frågor och begär uppföljning och återkoppling efter utförd åtgärd på din mark.

Under det tidigare projektet Friskare skogsvatten gjordes en informationsfolder

bottom of page