top of page

Överfarter

Nya skogsbilvägar kräver ofta överfarter över bäckar och åar. Det är oerhört viktigt att dessa inte utgör hinder för vandrande fisk och andra djur. 

Av de 27 000 befintliga vägtrummorna i Västerbotten klassas var tredje som ett vandringshinder. Dessa bör bytas ut till broar valvbågar eller sänkas så att den ligger i nivå med bäckens botten. 

bottom of page