top of page

Gödsling

Gödsel som rinner ner i vattnet kan rubba balansen i ekosystemet, t. ex. kan den snabbväxande algen grönslick ta över bottnarna.

 

Om du absolut ska gödsla, avstå gödsling närmare än 25 m till sjöar, vattendrag och våtmarker. 

bottom of page