Död ved

Flottledsrensning och annan mänsklig aktivitet i vattendrag har gjort död ved till en bristvara. Om du tillför grov död ved (minst 10 cm i diameter och 1 m längd) till vattendraget gynnas fisk, insekter och mossor. Det kan göras i samband med gallring, slutavverkning eller genom egna vattenvårdsinsatser. En tumregel för att uppnå höga naturvärden är minst 8 bitar per 100 meter vattendrag.