top of page

Virkesbro

Körskador kan orsaka igenslammning i vattendragen och läckage av kvicksilver och näringsämnen. 

Välj att köra när det är tjäle eller torrt i marken om det är möjligt. Kör aldrig i eller nära vattendraget. Använd tillfälliga broar eller liknande om vattnet måste korsas. Risa alltid ordentligt. 

bottom of page