Samverkansprojekt Rickleån

I Friskare skogsvatten 2.0 kommer vi att arbeta i nära samverkan med "Samverkansprojekt Rickleån". Det är ett åtgärdsrelaterat samverkansprojekt som Länsstyrelsen har blivit beviljat av Havs- och vattenmyndigheten.

Målsättning är att uppnå "God ekologisk status" inom Ricklåns avrinningsområde genom bred samverkan och konkreta bevarandeåtgärder. Därför kommer vi att ha ett särskilt fokus mot markägare i Rickleåns avrinningsområde.