top of page

Samverkansprojekt Rickleån genomfördes under perioden 2017 -2022. Medan projektet fortfarande var igång arbetade vi i Friskare skogsvatten 2.0 i nära samverkan med Samverkansprojekt Rickleån. Det var ett åtgärdsrelaterat samverkansprojekt som Länsstyrelsen hade fått beviljat av Havs- och vattenmyndigheten. 

 

Målsättning var att uppnå "God ekologisk status" inom Rickleåns avrinningsområde genom bred samverkan och konkreta bevarandeåtgärder. Därför hade vi tidigare inom Friskare skogsvatten 2.0 ett särskilt fokus mot markägare i Rickleåns avrinningsområde.

Klicka här för att läsa mer om projektet.

bottom of page