top of page

Markberedning

Marken är extra känslig för djupa körspår på våren och sommaren då marken är tjälfri. Därför bör marken nära vattendrag beredas med särskild försiktighet.

En skördare kan undvika känslig mark närmast kantzonen eftersom skördararmen har upp till 10 m räckvidd. En sådan har inte markberedaren och därför ska den hålla en extra god marginal mot kantzonen. 

bottom of page